ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ

4Պլյուս-ի «ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ» նախագծում աշխատող երեք լուսանկարիչները փորձել են ուսումնասիրել Երևանը տարբեր տեսանկյուններից: Երեք մուլտիմեդիա պատմությունները փորձում են վերհանել Երևանի խնդիրները` աղմուկն ու օդի աղտոտվածությունը, արտաքին տեսքի ու ճաշակի պարադոքսները, ժամանցի մշակութային փոփոխությունները: