Կան կառույցներ, որ ժամանակի տևական միջամտության ու լքվածության պայմաններում անգամ պահպանվել են։ Ժամանակն այդպիսի տարածքներում թեկուզ արտաքին փոփոխություն չի բերել, բայց ժամանակաշրջանն իրեն հատուկ կերպով նշանավորել և փոխել է գործառույթները, քայքայել ներքին մակերեսները` թողնելով միայն հիշողության պատկերներ։ «Ստալ...