Վերջին հինգ տարվա ընթացքում Կապան այցելել էի մեկ անգամ՝ քաղաքի միջով արագ անցնելով, առանց հասցնելու նորից ճանաչել այն: Այս անգամ նույն երկար ճանապարհը պետք է անցնեի տարածքի հետ դեռևս ոչ մի ձևով չասոցացվող սովորույթով՝ լուսանկարելով:Հինգ-վեց ժամվա ընթացքում դանդաղ կերպով հարթավայրային տեսադաշտը հասցվում էր փոխակերպվել լեռնային բնապատկերի: Գորիսից հետո ճանապարհն արդեն փոխվել էր. ...