Այս նախագծի հերոսները հեղափոխությունը վաղուց են սկսել` իրենց արժեքներով, իրենց կանոններով և կյանքի իրենց ծրագրով: Նրանք բոլորն ընդունում են որոշումներ, արթնացնում մարդկանց, համախմբում իրենց շուրջը և հասնում են իրենց նպատակներին՝ չնայած բոլոր խոչընդոտներին: Նրանք բոլորը անցնում են բարդ ճանապարհ, որն սկսվում է ոչ թե հրապարակից, այլ հենց իրենցից: Հեղափոխությունը մարդու վիճակն է, նրա գիտակցության վիճակը: