Link

Լինել

Այս նախագծի հերոսները հեղափոխությունը վաղուց են սկսել` իրենց արժեքներով, իրենց կանոններով և կյանքի իրենց ծրագրով: Նրանք բոլորն ընդունո...